Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Obchodní a storno podmínky

Ubytujeme Vás od 14 do 21 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. Ubytování po 21.00 je zpoplatněno částkou 300 Kč na pokoj. Prosíme o uvolnění pokoje do 10 hod. v den odchodu, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Při odhlášení pobytu do 2 dnů (do 12 hod.) před nástupem, požadujeme storno poplatek 30% z celkové ceny ubytování.

Při nedojezdu nebo odhlášení pobytu v den příjezdu činí storno poplatek 100% z cenyPři využití slevy s platbou celé částky předem, zůstavá celá částka při odhlášení ubytování nevratná. Zálohy na ubytování v době veletrhů jsou nevratnéPlatbu za ubytování (nebo doplatek) prosím uhraďte v hotovosti při nástupu na ubytování. Platba kartou možná.

Bankovní spojení pro platby v CZK 5882046379/0800 (Česká spořitelna)
Bankovní spojení pro platby v EUR - Fio banka, 2001808756/2010 (pro platby ze Slovenska bez poplatků, IBAN CZ6620100000002001808756)

Parkovat je možno na parkovišti před penzionem zdarma. V průběhu veletrhů na BVV za poplatek  v ceně od 150 Kč na den. 

Našim hostům nabízíme snídaně formou bufetu za 8 EUR na osobu. 

Penzion není vybaven pro ubytování zvířat.

Pokoje penzionu jsou nekuřácké.

 

Zásady zpracování osobních údajů („podmínky“)

Použité pojmy:

In-Life, z.ú., provozovatel Penzionu Integrity, Hlinky 50/128, Brno 603 00, IČO 15528341 (dále „Penzion“)
Zákazník:  Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
Nařízení:  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Penzionu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 2. Penzion se zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků podle podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Penzion se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je In-Life povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

a. recepční penzionu
b. vedení penzionu
c. účetní

 1. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným penzionem. Penzion ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům mimo smluvní zpracovatele.
 2. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelských smlouvách mezi Penzionem a danými zpracovateli.

Kontaktní osoba

 1. Kontaktní osobou a správcem pro ochranu osobních údajů pro In-Life je Mgr. Jozef Budáč. Je ho možné kontaktovat na emailu spravceou@penzionintegrity.eu.

Informace o zákaznících

 1. Penzion má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu a dobu ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je penzion povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 1. Mimo to na základě oprávněného zájmu uchovává kontaktní informace hostů (email a telefon), emailovou komunikaci, historii ubytovaní a poznámky recepce. Spolu s předešlými osobními údaji se tyto informace používají za účelem poskytnutí lepších ubytovacích služeb, jako například zjednodušení procesu ubytovaní pro hosty (například předvyplnění karty hosta, není nutno zadávat znova osobní údaje do systému…), uchovávání historie ubytování za účelem poskytnutí slevy a zlepšení ubytovacích služeb (například záznamy o preferencích hosta ohledně snídaně, uspořádaní lůžek na pokoji…) a případy nutného kontaktování hosta v rámci ubytovacích služeb (například zaslání faktury, odpovědi na dotazy, reklamace…). Maximální doba zpracovávaní je 6 let.
 1. V případě poskytnutého souhlasu se používají kontaktní informace (zejména email) za účelem přímého marketingu, a to po dobu maximálně 6 let.
 1. Zákazník má kdykoli právo požádat penzion o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů nebo vznesení námitky se zpracováním na základě oprávněného zájmu, penzion smaže kartu hosta. Domovní kniha a evidenční kniha se skartuje automaticky po uplynutí zákonné doby. Do té doby musí být ze zákona držena.

Všechny žádosti je potřeba posílat na výše uvedenou kontaktní adresu.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Penzion se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Také se zavazuje personálně a organizačně zabezpečit zpracovávání údajů, aby byly nepřetržitě plněny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 2. Penzion se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
 1. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Penzionu, které budou mít s Penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů.
 2. Penzion zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.
 3. Učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
 1. Penzion se zavazuje prostřednictvím Nařízení a vlastních vnitřních předpisů, případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Nařízením a Penzionem stanoveném a odpovídajícím pokynům Penzionu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Penzionu.

Kamerový systém

Penzion využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Penzion Integrity prohlašuje, že záznamy neposkytuje je třetím osobám či subjektům. Záznamy se uchovávají po dobu 14 dnů. Se záznamy se pracuje pouze ve výjimečných případech, kdy dojde k ohrožení zdraví či majetku a na vyžádání Policie ČR.

Datum poslední aktualizace: 23.6.2020

REZERVOVAT
POBYT
Rezervace
+420 721 647 598
info@penzionintegrity.eu
Penzion Integrity v Brně hodnocení

Kontaktní informace

Penzion Integrity

Hlinky 50/128,
603 00 Brno

Zobrazit na mapě >
+420 721 647 598
info@penzionintegrity.eu

Sociální sítě

Můžete nás sledovat i na sociálních sítích, kde Vás budeme informovat o všech našich novinkách a aktuálním dění.

Kontaktujte nás